Beleggen
Beleggen

Zo wint u altijd op de beurs

Ronald 16 februari 2023

Er zijn er altijd wel die beweren dat ze op korte termijn veel geld kunnen verdienen, maar vroeg of laat loopt dat vaak verkeerd af. Soms met desastreuze gevolgen. Nee … er is maar één manier om op de beurs ALTIJD geld te verdienen. De lange termijn. Dat bewijzen volgende grafieken duidelijk.

Wanneer we kijken naar het 10-jaar rollend rendement van de S&P 500 (rollend is vandaag vergeleken met 10 jaar geleden), dan valt er op dat:

  • Er periodes zijn met gemiddeld +21,4% per jaar
  • Of > 600% over 10 jaar
  • Het slechtste gemiddelde op -5% per jaar komt

Enkel na de Grote Depressie, het knappen van de dotcom-bubbel begin deze eeuw en de Grote Financiële Crisis lieten een negatief 10 jaar rollend rendement zien.

De kans dat u als belegger over een tijdshorizon van 10 jaar geld verliest op de beurs, is dus klein.

Dat is dus de kracht van langetermijndenken.

Hoe lang moet u beleggen om geen verlies te maken?

Maar een kleine kans betekent dus ook dat die kans niet nihil is.

De kans op verlies is wél nihil als we kijken naar het 20-jaar rollend rendement van de S&P 500.

Waarbij:

  • De beste periode +18% per jaar opleverde
  • De slechtste periode +2% per jaar opleverde

Interessant hierbij is dat 90% van de tijd het 20-jaar rollend gemiddelde 7% of hoger is.

8% of hoger in 3 periodes op 4 (75%).

En wil je als belegger een rendement van minstens 10% per jaar, dan is die kans over een periode van 20 jaar groter dan de helft (56%).

Maar … wilt u helemaal véél rendement, dan moeten we gaan kijken naar een rollende periode van 30 jaar.

De slechtste 30-jaar rollende periode van de S&P 500 leverde nog steeds een gemiddeld jaarlijks rendement op van 7,8%.

Met andere woorden …

Zelfs wie vlak voor de Grote Depressie in 1929 aandelen kocht, zou over een periode van 30 jaar een rendement boeken van +850%!

Fantastisch toch.

Value aandelen

Als u dan weet dat value aandelen gedurende 4 periodes op 5 (80%) beter presteren dan groeiaandelen, lijkt ons de keuze snel gemaakt.

Onwaarschijnlijk eigenlijk dat veel beleggers dergelijke data gewoon negeren.

Behalve onze leden van Value Jagers.

✅ 3 goedkoopste (value) aandelen voor 2023 [GRATIS Gids]

Lees ook:

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.