Beurs
Beurs

In 2021 presteren aandelen met een lage waardering beter dan groei

Joeri 6 juli 2021

Het kopen van aandelen met een lage waardering is in theorie een geweldige strategie. In de praktijk is het echter een stuk moeilijker. Vooral het vasthouden van ‘goedkope aandelen’ terwijl ze alsmaar ‘goedkoper’ worden is voor veel beleggers een uitdaging. 2020 vormde daarin geen uitzondering, maar het tij lijkt gekeerd voor waardebeleggers. 

Sinds we uit de financiële crisis klommen zijn groeiaandelen meer in trek dan waardeaandelen. Het ‘valuation spread’ tussen groei en waarde was nog nooit zo groot als in het begin van 2020.

Deze spread geeft aan hoeveel beleggers bereid zijn extra te betalen voor groei. 

Zelfs op het toppunt van de internetzeepbel was het verschil in waardering tussen groei- en waardeaandelen niet zo groot.

Iedereen ziet het, niemand doet iets

Het vreemde is dat dit helemaal geen geheim was. Wij riepen het al jaren, maar als waardebeleggers zijn we natuurlijk wel bevooroordeeld. Maar ook verstokte groeibeleggers ontkenden niet dat de waarderingen extreem hoog waren. Maar dit werd goedgepraat met uitspraken als:

“Aandelen met een lage waardering zijn niet voor niets laag gewaardeerd.” 

Soms zit hier een kern van waarheid in, maar vaak ook niet. Terwijl de waarderingen van groeiaandelen alsmaar verder opliep was vrijwel iedereen blind voor de risico’s.

Veel beleggers kunnen zich moeilijk voorstellen dat de toekomst af zal wijken van het recente verleden. 

Het tij keert voor aandelen met een lage waardering

In 2021 is er een hoop veranderd. Aandelen met een lage waardering zijn in opkomst en verslaan tot nu toe groei. Zie bijvoorbeeld het verschil tussen de Vanguard Growth ETF (VUG, blauwe lijn) en de Vanguard Value ETF (VTV, oranje lijn):

aandelen met een lage waardering

Dit jaar loopt value duidelijk voor op growth, en dat met veel minder volatiliteit. De concrete reden voor deze draai is moeilijk aan te wijzen. Waarschijnlijk is het een samenloop van een aantal factoren:

  • het besef dat waarderingen wel erg hoog zijn opgelopen
  • (angst voor) stijgende marktrente, groeiaandelen worden hierdoor veel harder geraakt
  • de afgelopen jaren waren er weinig bedrijven die een sterke groei lieten zien. Beleggers waren bereid dus fors te betalen voor bedrijven die wel groeiden. Nu economieën herstellen van de pandemie zijn er ook laag gewaarde bedrijven die mooie groeicijfers presenteren.

De rest van 2021

Het is onmogelijk de toekomst te voorspellen, maar we verwachten dat de trend naar value nog wel even doorzet. We zaten namelijk al een poos te wachten op een terugkeer naar een normale verhouding, en op dat punt zijn we nog lang niet aanbeland. 

Dit zal waarschijnlijk gepaard gaan met meer volatiliteit, waar we gebruik van kunnen maken. Houd er rekening mee dat wanneer hoog gewaardeerde aandelen, wanneer ze slechtere cijfers presenteren dan verwacht, waarschijnlijk hard afgestraft worden. Hetzelfde principe geldt ook andersom: wanneer laag gewaardeerde aandelen de (lage) verwachtingen overtreffen kan de koers in korte tijd behoorlijk stijgen. 

Wij zijn hier klaar voor. Jij ook?

  • Ontvang elke dag de beste beleggingskansen
  • Beleg als eerste in de goedkoopste aandelen
  • Mis de volgende Apple, Facebook, Pfizer of Walmart niet