Aandelen
Aandelen

Exponentiële groei bij Kannibalen de genegeerde beleggingscategorie

Ronald 18 januari 2023

Een bedrijf wat in hoog tempo eigen aandelen inkoopt noemen we een ‘Kannibaal’. Het ‘eet zichzelf’ namelijk op. Dit is een manier waarop veel aandeelhouderswaarde wordt gecreëerd. Het effect is namelijk exponentieel.

Wanneer een bedrijf 10% van haar eigen aandelen inkoopt, stijgen de cijfers per aandeel namelijk met +11%. Zonder dat het bedrijf zelf groeit.

Maar kijk eens wat er gebeurt als het bedrijf meer aandelen inkoopt:

 • bij 20% stijgen de cijfers per aandeel met +25%
 • bij 25% stijgen de cijfers per aandeel met +33%
 • bij 50% stijgen de cijfers per aandeel met +100%
 • bij 67% stijgen de cijfers per aandeel met +200%
 • bij 80% stijgen de cijfers per aandeel met +400%
 • bij 90% stijgen de cijfers per aandeel met +900%

Exponentiële groei!

Nogmaals, deze groei komt alleen door de daling van de eigen aandelen. Dus exclusief de groei van het bedrijf zelf.

Beleggen in de Kannibalen van de beurs is hiermee zeer lucratief, maar vaak zien beleggers deze categorie aandelen over het hoofd.

Schaal werkt in het nadeel

Nu lijkt het misschien onmogelijk voor een bedrijf om zo’n groot deel van de eigen aandelen in te kopen… maar dat is het zeker niet. Neem Apple als voorbeeld; de beroemdste Kannibaal.

In de afgelopen 10 jaar daalde het aantal uitstaande aandelen van 26,5 miljard naar 16,3 miljard (gecorrigeerd voor splits).

Ofwel een daling van bijna -40%!

Dat is de afgelopen jaren een hele sterke aanjager geweest van de winst per aandeel, en daarmee van de koers.

Maar Apple heeft twee problemen:

 • het aandeel is hoog gewaardeerd, hierdoor kan ze minder aandelen kopen voor hetzelfde geld. Het afgelopen jaar noteerde het aan gemiddeld 24 keer de winst. Het rendement op de inkopen is hiermee slechts 4,2%
 • het bedrijf heeft een enorme schaal bereikt, om een wezenlijk percentage in te kopen is een enorm kapitaal nodig

Het resultaat hiervan is dat Apple over het afgelopen jaar $ 96 miljard uitgaf aan het inkopen van eigen aandelen.

En het aantal uitstaande aandelen hiermee met 3,2% wist terug te dringen.

$ 96 MILJARD voor 3,2%!

Hoe groter Apple wordt, hoe minder effectief het inkopen van eigen aandelen.

Daarom kijken de analisten van het Income Value Rapport liever naar wat kleinere bedrijven.

Nieuwe midcap Kannibaal

Zo stelden de analisten in het Income Value Rapport van december 2022 een nieuwe kannibaal voor aan de leden. Het betreft een relatief kleine verzekeraar.

Dit bedrijf heeft het aantal aandelen sinds haar beursgang in 2010 verlaagd van 75 miljoen naar 38 miljoen.

Vrijwel een halvering!

De problemen waar Apple tegenaan loopt zijn hier dan ook absoluut niet van toepassing:

 • het aandeel is het laatste jaar gewaardeerd aan gemiddeld 13,5 keer de winst. Het rendement op de inkopen is hiermee +7,4%
 • vanwege de bescheiden marktkapitalisatie is er niet veel nodig om een hoog percentage van de aandelen in te kopen

Zo trok de verzekeraar uit het Income Value Rapport over het afgelopen jaar $ 348 miljoen uit voor de inkoop van eigen aandelen.

Hiermee verlaagde ze het aantal uitstaande aandelen met 5,4%.

$ 348 miljoen voor 5,4%

Dat zijn wél interessante rendementen

De analisten van het Income Value Rapport zijn niet de enigen die er zo over denken. Het management van deze verzekeraar ziet dit namelijk ook.

Daarom is er voor 2023 een nieuw aandeleninkoopprogramma gelanceerd, waarmee ze het komende jaar +7,3% van de aandelen in kan kopen.

Dat is al een enorme waardecreatie voor de aandeelhouders.

In de analyse gaan de analisten ook in op de andere sterke kanten van dit bedrijf:

 • de gecorrigeerde winst per aandeel groeit al jaren met +20% per jaar
 • het dividend groeit de laatste jaren met +23% per jaar
 • aandeel nu te koop voor minder dan 11 keer de verwachte winst van 2023

Meld u nu aan voor het Income Value Rapport en start ook met het beleggen in de Kannibalen van de beurs: de genegeerde beleggingscategorie.

Lees ook:

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.