Aandelen
Aandelen

Dit is een geschenk voor waardebeleggers

Joeri 9 januari 2023

We bevinden ons nog altijd in een berenmarkt, ondanks het breed gedragen herstel van oktober tot midden december. De meeste indexen eindigde in 2022 nog diep in het rood. Na maanden van dalende koersen krijgen veel beleggers er wel genoeg van. Terwijl dit scenario voor waardebeleggers een geschenk is. 

Uiteraard betekenen dalende koersen dat u aandelen tegen een lagere prijs kan aanschaffen/ Maar het gaat veel verder dan dat. We geven een voorbeeld van twee scenario’s van een ondergewaardeerd bedrijf. 

Het aandeel van dit bedrijf is dankzij de berenmarkt nu te koop:

  • aan 9,3 keer de winst, terwijl
  • de afgelopen 20 jaar 13,3 keer de winst gebruikelijk was, en
  • de winst per aandeel de komende vijf jaar waarschijnlijk met +10,4% per jaar groeit, en
  • beleggers nu instappen met een dividendrendement van +6,5%

Dit is dus een echte waardebelegging. Maar nu de twee scenario’s, op basis van een beleggingshorizon van vijf jaar.

Scenario 1

In het eerste scenario is de berenmarkt vrijwel meteen na aankoop voorbij. In het eerste jaar keert het aandeel al direct terug naar de gemiddelde waardering. Dat levert de waardebelegger in jaar 1 een rendement van +73% op. 

Fantastisch!

De vier jaar daarna blijft de waardering rond de 13,3 keer de winst. Hiermee boekt de belegger toch nog een rendement van +16,9% per jaar. De winst per aandeel groeit namelijk met +10,4% per jaar, dus bij een gelijkblijvende waardering stijgt de koers ook met +10,4% per jaar. Daarnaast levert het dividend ook nog eens een rendement op van +6,5% per jaar. 

Over de periode van vijf jaar boekt de waardebelegger in dit scenario een samengesteld rendement van +25,9% per jaar. In vijf jaar tijd groeit een investering van € 10.000 naar € 32.308.

De 2 scenario’s hebben hetzelfde eindresultaat

Scenario 2

In het tweede scenario heeft de belegger minder mazzel. Het aandeel keert niet direct terug naar fair value. Sterker nog: de berenmarkt blijft maar aanhouden. Het aandeel wordt nog eens vier jaar lang verhandeld tegen de enorm lage waardering. 

Pas in het laatste jaar keert het aandeel terug naar fair value, en boekt de belegger de hoge koerswinst. 

Het vermogen van deze belegger groeide in vijf jaar uit van € 10.000 naar…

€ 32.308!

Exact hetzelfde rendement.

Het maakt namelijk niet uit of er in het eerste jaar +73% rendement geboekt wordt en daarna +16,9% per jaar, of andersom. Het eindresultaat is hetzelfde. 

Toch is er een groot verschil, en scenario 2 is veel beter voor waardebeleggers

Maak gebruik van de berenmarkt

Scenario 2 geeft namelijk de mogelijkheid om vier jaar lang tegen een lage waardering extra aandelen te kopen. Hier kan natuurlijk het ontvangen dividend voor gebruikt worden, maar een kleine extra investering maakt een wereld van verschil. 

In onderstaande grafiek wordt, in beide scenario’s, aan het eind van ieder jaar € 1.000 extra geïnvesteerd. Dankzij de langere berenmarkt boekt de waardebelegger in het 2e scenario € 6.340 extra rendement

Aan het eind van ieder jaar een kleine extra investering

In scenario 1 voel je na één jaar al een briljante belegger. In scenario 2 ben je na vijf jaar echter veel beter af. Daarom is een lange berenmarkt een geschenk voor waardebeleggers. 

Dit voorbeeld is overigens niet uit de lucht gegrepen. Deze positie bevindt zich, tegen de lage waardering en het hoge dividend, met een Kopen advies in het Income Value Rapport.

✅ Aandelen Porsche met een korting van -60% [GRATIS Gids]

Lees ook:

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.