Beurs
Beurs

BAM! Koopsignaal … de aandelen van 2023

Ronald 17 januari 2023

We hebben een mooie start gezien van het jaar op de beurzen. En dat is hoopvol. Wanneer de S&P 500 na een negatief jaar tijdens de laatste 5 handelsdagen van het jaar, de eerste 5 handelsdagen van het nieuwe jaar én januari in het groen eindigt, is dat vaak een sterk signaal voor een goed beursjaar.

De eerste twee zijn al vervuld, voor de derde voorwaarde is het natuurlijk nog even afwachten.

Maar de kans dat januari in het groen eindigt, is zelfs groot. Daarvoor kijken we naar BAM, niet het mega investeringsfonds Brookfield Asset Management, maar de Break Away Momentum indicator ontwikkeld door oud Wall Street veteraan Walter Deemer.

Dit is een bijzondere momentumindicator die enkel voorvalt bij de start van:

  • een sterke stijging
  • nieuwe stierenmarkt
  • nieuwe rally tijdens een stierenmarkt

Wie zich wil verdiepen in deze indicator kan best een kijkje nemen op de website van Walter Deemer: https://www.walterdeemer.com/bam.htm

Hetgeen u vooral moet onthouden is dat het BAM signaal niet zo vaak voorkomt, slechts 24 keer sinds 1949.

23 keer tussen 1949 en 2016 en … afgelopen vrijdag.

Wanneer BAM een koopsignaal geeft, stond de S&P 500 22 keer op 23:

  • Na 6 maanden: gemiddeld +13,7% hoger
  • Na 12 maanden: gemiddeld +19,8% hoger

Slechts één keer leverde dit een – miniem – negatief rendement op.

Wederom ook weer het gemiddeld +20% rendement, zoals we in deze en deze nieuwsbrief al hebben aangehaald voor beursjaar 2023.

Hoe presteren sectoren in 2023

Als bovenstaande duidt op een goed beursjaar en de eerste twee weken een indicator zijn voor de rest van het beursjaar, … dan is het natuurlijk nuttig om eens te kijken hoe bepaalde sectoren hebben gepresteerd sinds het jaarbegin.

En dan zien we het volgende …

S&P 500: +4,57%

Nasdaq 100: +6,25%

Value aandelen: +5,36%

Wie zien dus dat technologieaandelen een bijzonder sterke start hebben genomen, beter dan de brede aandelenmarkt en breder dan value aandelen.

Value aandelen doen het wel beter dan de brede markt.

Kijken we echter naar small cap value aandelendé specialiteit van Value Jagers, dan zien we dat deze het jaar zijn gestart béter dan technologieaandelen.

Russell 2000 Value: +7,32%

Zoals we eerder al hebben aangegeven zijn vooral small cap value aandelen ondergewaardeerd en interessant.

Dat kan u hier nog eens bekijken: https://youtu.be/I_W5FI9Oo0U

Het belooft een goed jaar te worden voor de abonnees van Value Jagers ?

Grondstoffen

Ten slotte kijken we ook nog even naar grondstoffen aangezien we hier een langdurige stierenmarkt verwachten.

Grondstoffen … +2,57%

Ai.

Grondstoffen blijven dus achter op aandelen, value aandelen, technologieaandelen en vooral small cap value aandelen.

MAAR …

De mindere prestatie van het volledige grondstoffencomplex geeft voor beleggers een vertekend beeld.

Hoewel de belangrijkste grondstoffen (Olie VS: +4,08%, Goud: +4,17%, Koper +11,87%) ook mooie stijgingen laten zien, zijn het vooral de grondstofaandelen die sterk presteren.

Kijken we naar goud- en zilvermijnen, dan zien we het volgende …

HUI-index: +9,9%

En kijken we naar de grondstofaandelen in zijn geheel met de grootste producenten in goud, zilver, … maar ook koper, uranium, staal, aluminium, nikkel, …

Grondstofaandelen: +14,45%

Wat ons betreft is de trend voor 2023 gezet.

Dat wil dus zeggen, koop:

  1. Value aandelen
  2. Small Cap value aandelen
  3. Grondstofaandelen

Let wel op!

Niet alles gaat in een rechte lijn omhoog.

We leven immers in een volatiel tijdperk op de aandelenmarkt waar ‘stock picking’ terug belangrijker wordt en het langetermijnplaatje nooit uit het oog verloren mag worden.

Tussentijdse correcties die soms maanden kunnen duren zijn bij de juiste (groep) aandelen momenten om posities uit te breiden en niet om het kind met het badwater weg te gooien.

Wat met crypto?

Voor beleggers die graag van wat meer risico houden maar toch willen beleggen in een sector met mooi langetermijnpotentieel, kunnen ook eens kijken naar crypto aandelen.

Die spelen pas écht de pannen van het dak in 2023.

De aandelen uit de selectielijst van Value for Life: Crypto die een cumuleren of kopen advies hebben, staan in 2023 gemiddeld … +72% hoger!

Volatiliteit zal hier natuurlijk ook hoger liggen, maar stilaan begint de cryptosector terug interessant te worden.

Dus ook crypto aandelen.

✅ Aandelen Porsche met een korting van -60% [GRATIS Gids]

Lees ook:

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.