Aandelen
Aandelen

Nog een ideaal crisis-aandeel

Ronald 27 maart 2023

Een tijdje geleden hebben we nog geschreven over een ideaal crisis-aandeel van Tech Value. Dat is een bedrijf dat software ontwikkelt om kredietrisico’s te beoordelen. Niet onbelangrijk in deze economisch uitdagende tijden. Maar er zijn natuurlijk nóg bedrijven die profiteren van deze crisis.

Zoals de herverzekeraar die recent werd opgenomen in het Euro Value rapport, nog vóór de bankencrisis uitbrak in de Verenigde Staten.

Onze Euro Value analisten zagen 3 goede redenen waarom herverzekeren na enkele moeilijke jaren terug interessant geworden is:

  • Einde van de COVID-ellende
  • Prijsverhogingen van premies (doorrekenen inflatie)
  • Stijgende opbrengsten door hogere rentevoeten

Daar is nu dus een 4e reden bij gekomen:

Bankencrisis

Hervezekeraars zorgen er immers voor dat banken bepaalde risico’s van hun balans mogen schrappen in ruil voor een premie.

Die premies zullen in de huidige context fors oplopen, maar banken zullen maar wat graag hun balansen opschonen om niet het volgende slachtoffer van de markt te worden.

De hervezekeraar uit Euro Value is een van de grootste ter wereld.

Momenteel is dit aandeel te koop aan amper 6 keer de verwachte winst.

Veel te goedkoop voor een bedrijf dat de volgende jaren een mooie groei zal kunnen voorleggen en dat ten volle zal profiteren van de huidige bankencrisis.

Onze Euro Value analisten berekende een verwachte koers/winstverhouding van x10 als realistisch de komende jaren.

Aangezien de winst ook verwacht wordt te stijgen, betekent dat een potentiële koerswinst van +100%.

U kan dus van 5.000 euro in enkele jaren 10.000 euro maken.

✅ 3 goedkoopste (value) aandelen voor 2023 [GRATIS Gids]

Lees ook:

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.