Aandelen
Aandelen

De volgende Uber Kannibaal

Ronald 13 mei 2023

Kannibalen zijn een onderbelichte beleggingscategorie, waar we veel kansen zien. Zoveel kansen, dat we een gespecialiseerd rapport gelanceerd hebben. Unieke Nederlandstalige research! Want zoals Charlie Munger zei: “Let goed op de kannibalen, bedrijven die zichzelf opeten door hun eigen aandelen terug te kopen”

Bedrijven die dit jarenlang doen, en op zeer grote schaal, worden Uber Kannibalen genoemd.

Laten we beginnen met het bekendste voorbeeld …

De eerste Uber Kannibaal: Apple van 2012 tot 2022

De beroemdste (maar zeker niet de beste!) Kannibaal is waarschijnlijk Apple. Deze begon haar ongekende aandeleninkoopprogramma in 2012.

In 10 jaar tijd verlaagde ze vervolgens het aantal uitstaande aandelen met maar liefst 39%.

Ondertussen steeg de netto winst van $ 41,7 miljard naar bijna $ 100 miljard per jaar, dus bijna maal 2,5.

Maar beleggers die het dividend herinvesteerde zagen hun vermogen groeien met een factor 6,4.


Uitstaande aandelen Apple

Een investering van € 10.000 in 2012 was 10 jaar later € 64.000 waard. Dus veel meer dan de groei van de winst van Apple.

Dit heeft twee oorzaken:

  • winst over steeds minder aandelen verdeeld
  • waardering van 15 keer naar 24 keer de winst

Fantastische resultaten voor beleggers in Apple.

Maar we bevinden ons niet meer in 2012, het is 2023, en Apple heeft nu dus twee problemen:

  • Ze koopt in aan een waardering van 28 keer de winst
  • De marktkapitalisatie is gestegen naar $ 2.660 miljard

Deze tegenwind wordt duidelijk wanneer we het inkoopprogramma van vandaag vergeleken met 10 jaar geleden.

In 2013 spendeerde Apple namelijk $ 22,9 miljard aan het inkopen van eigen aandelen. Hiermee bracht ze het aantal uitstaande aandelen met 4% terug.

Over het afgelopen jaar spendeerde Apple een duizelingwekkende $ 94 miljard aan het inkopen van eigen aandelen. Om hiermee het aantal uitstaande aandelen met een magere 2,5% te verlagen.

De volgende Uber Kannibaal

Apple is simpelweg te groot, en het aandeel te duur, om genoeg eigen aandelen in te kopen om een verschil te maken.

Daarom kijken de analisten van het Kannibalen rapport vooral naar:

  • kleinere bedrijven
  • met een lagere waardering

Zoals het aandeel van een lijfrenteverzekeraar, wat wel eens dé Uber Kannibaal van de toekomst kan worden.

De lijfrenteverzekeraar, waar de analisten in het maandrapport van april een uitgebreide update over gaven, ontpopt zich namelijk tot Uber Kannibaal.

Het verschil met Apple is groot.

Zo begon dit bedrijf in 2019 met het inkopen van eigen aandelen. Maar sindsdien is het aantal uitstaande aandelen al met 39% verlaagd.

Waar Apple 10 jaar voor nodig had, doet deze Kannibaal in slechts vier jaar.

Alleen al dit programma heeft de winst per aandeel in vier jaar tijd met +64% verhoogd, exclusief de groei van de onderneming zelf.

De twee factoren die voor tegenwind bij Apple zorgen, waardering en marktkapitalisatie, zorgen hier dan ook juist voor meewind:

  • aandeel verhandeld aan vier (!) keer de winst
  • marktkapitalisatie is minder dan $ 3 miljard

Daarom had ze over het afgelopen jaar ‘slechts’ $ 388 miljoen nodig om het aantal uitstaande aandelen met 9,9% terug te dringen.

Uitstaande aandelen Kannibaal

Dit zorgt op termijn voor een enorme waardecreatie voor de aandeelhouders.

De waardering van het aandeel is momenteel zo extreem laag, omdat beleggers de laatste weken aandelen van alle financials verkopen.

Waar anderen verkopen, kan u profiteren.

Lees ook:

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.