Analyse
Analyse

De intrinsieke waarde van een aandeel

Joeri 6 augustus 2020

Waardebeleggen draait om het kopen van aandelen onder de intrinsieke waarde. Dit geeft de ‘margin of safety’ waar Benjamin Graham veel over schreef. Intrinsieke waarde, ofwel de fundamentele waarde, is de huidige waarde van een aandeel op basis van de verwachte toekomstige cashflow. Intrinsieke waarde is dus niet hetzelfde als marktwaarde of boekwaarde. 

De berekening van een intrinsieke waarde is ingewikkeld, er zijn honderden variabelen. Die variabelen zijn meestal ook nog eens subjectief. De uitkomst van de berekening blijft hierdoor een schatting, en kan sterk wisselen tussen beleggers onderling.

“It is better to be roughly right than precisely wrong.” – John Maynard Keynes, Britse econoom 

Het verschil met marktwaarde

De intrinsieke waarde kan sterk afwijken van de marktwaarde (de prijs). De marktwaarde is de prijs waarvoor je de activa kan kopen of verkopen. In het geval van een aandeel is dit dus de actuele beurskoers. 

Kopers en verkopers hebben allemaal hun eigen manier om de waarde te bepalen. Daarnaast hebben ze allemaal hun eigen redenen om tot aan- of verkoop over te gaan. In veel gevallen zijn dit emotionele en niet puur rationele beslissingen. Dit maakt beurskoersen wispelturig. Het resultaat hiervan is dat aandelen soms ver boven of ver onder de intrinsieke waarde verhandeld worden. 

Het verschil met boekwaarde

De boekwaarde van een onderneming is de waarde volgens de accountant. Wanneer je het met de accountant eens bent over de waardering van de activa en passiva zou je dit kunnen gebruiken als intrinsieke waarde. 

De boekwaarde is echter zelden een goede indicatie van de intrinsieke waarde. Door allerlei boekhoudkundige regels en -trucs wijkt de boekwaarde vaak flink af. Daarnaast moet je rekening houden met de waardering van immateriële vaste activa en negeert de boekwaarde het verdienvermogen van het bedrijf.

De relatie met risico

Het risico van een specifieke belegging hangt nauw samen met de intrinsieke waarde. Het risico bepaalt namelijk de veiligheidsmarge.

Een investering met een grote onzekerheid vereist een grotere marge dan een investering met minder onzekerheid. 

Het doel 

We bepalen de intrinsieke waarde om te profiteren van verkeerd geprijsde aandelen. Dit is waar het in het waardebeleggen allemaal om draait. 

Wanneer de marktwaarde (ver) onder de intrinsieke waarde ligt kan het interessant zijn om het aandeel te kopen. Wanneer het aandeel tot ver boven deze waarde stijgt kan het verstandig zijn om winst te nemen.