Jaarlijkse meeting van Berkshire: editie 2023

Joeri 15 mei 2023

Ieder jaar kijken (waarde)beleggers van over de hele wereld uit naar de aandeelhoudersvergadering van Berkshire Hathaway. Het is een grootschalig evenement wat de bijnaam ‘het Woodstock voor kapitalisme’ heeft gekregen. Zoals altijd gaven de meesters van het waardebeleggen een inkijkje in hun bedrijf en visie. 

Het blijft bewonderingswaardig dat Warren Buffett (92 jaar oud) en Charlie Munger (99 jaar oud!) dit jaarlijkse evenement verzorgen. Het viel ons op dat ze dit jaar een stuk optimistischer leken dan voorgaande jaren. Bovendien zagen de heren er dit jaar opmerkelijk fit en scherp uit. Laten we hopen dat ze de komende jaren dit voort kunnen zetten. 

Ondanks de hoge leeftijd hangen (waarde)beleggers nog altijd aan hun lippen. Dit jaar waren er meer dan 30.000 aanwezigen, die maar liefst zes uur lang konden genieten van alle wijsheden. De livestreams van CNBC hebben op YouTube hebben al meer dan 700.000 views in vier dagen tijd.

Het is vrijwel onmogelijk om zoveel kennis en inzichten samen te vatten in een paar honderd woorden. Daarom lichten we in dit blog de (vrij vertaalde) uitspraken en citaten uit die ons het meest opvielen.

Beleggingen die slecht uitpakken

Buffett: We hebben net zoveel plezier in deals die niet werkten als in deals die wel werkten. Stel dat je bij het golfen op iedere hole een hole-in-one slaat, dan zou niemand golfen.

Een deel van het plezier van het spel is het feit dat je ze soms het bos inslaat, en soms kom je er weer uit en soms niet.

Bedrijven die hun eigen aandelen inkopen

Buffett: Het inkopen van eigen aandelen kan het domste zijn wat je kan doen, of het kan het slimste zijn wat je kan doen. 

De perceptie van afnemende kansen

Buffett: Wat kansen biedt, is dat andere mensen domme dingen doen. De opkomst van nieuwe dingen neemt die kansen niet weg. In de 58 jaar dat we Berkshire runnen, zou ik zeggen dat het aantal mensen dat domme dingen doet enorm is toegenomen.

En ze doen grootschalige domme dingen. De reden dat ze het doen is, tot op zekere hoogte, omdat ze zoveel gemakkelijker kapitaal van anderen kunnen krijgen. 

Over Elon Musk

Munger: Elon zou niet bereikt hebben wat hij heeft als hij geen extreme en onredelijke doelen had gesteld. Hij houdt ervan om zich een onmogelijk doel te stellen, en dat uit te voeren.

Wij zijn anders, Warren en ik, wij zoeken naar de gemakkelijkste taken die we kunnen identificeren. 

De opkomst van kunstmatige Intelligentie

Buffett: Wanneer er iets nieuws uitgevonden wordt wat van alles kan, maak ik me een beetje zorgen. Omdat ik weet dat iets niet ‘on-uitgevonden’ kan worden.

Zo heeft men bijvoorbeeld, met een hele goede reden, in de Tweede Wereldoorlog de atoombom uitgevonden. Dit was enorm belangrijk. Maar is het goed voor de komende 200 jaar dat deze kennis is ontketend?

Kustmatige Intelligentie zal alles in de wereld veranderen, behalve hoe de mens denkt en zich gedraagt. 

Munger voegde hier aan toe: Ik sta persoonlijk sceptisch tegenover de hype rondom Kunstmatige Intelligentie. Ik denk dat de ouderwetse intelligentie vrij goed werkt. 

✅ 3 goedkoopste (value) aandelen voor 2023 [GRATIS Gids]

Lees ook:

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.