Analyse
Analyse

Waarom wij koper zijn van ‘Koper’ (juniors)

Ronald 2 februari 2023

De globale energiebehoefte zorgt voor een aanhoudende en noodzakelijke nood aan fossiele brandstoffen zoals olie, steenkool en aardgas. De globale hernieuwbare energiebehoefte zal de markt voor zogeheten ‘Battery Metals’ aanvuren. Met als belangrijkste grondstof … koper.

Talrijke landen hebben de laatste jaren deadlines aangekondigd waarin het wagenpark energieneutraal moet zijn.

Voor Europa is dat bijvoorbeeld 2035.

Producenten van elektrische voertuigen, zoals bijvoorbeeld Tesla, wrijven zich in de handen met al deze maatregelen. Maar ze zullen er natuurlijk niet bij zeggen dat dit allemaal quasi onmogelijk is.

Als de wereld bijvoorbeeld een energieneutraal wagenpark wil tegen 2030 zou de verkoop van elektrische voertuigen moeten verachtienvoudigen (x 18!).

En dan hebben we het alleen nog maar over elektrische voertuigen.

Dan spreken we niet over boten of vliegtuigen en ook niet over de productie van windturbines, zonnepanelen, … voor onze hernieuwbare energievoorziening.

Ruim 80% van de huidige globale energieproductie komt nog steeds uit fossiele brandstoffen als olie, steenkool en aardgas.

Als u weet dat een elektrisch voertuig 6 keer meer grondstoffen nodig heeft dan een auto op fossiele brandstof en een windturbine 9 keer meer dan een aardgasfabriek, ziet u direct dat er enorme hoeveelheden grondstoffen gaan nodig zijn.

Waarom koper?

Met dus op kop ‘Koper’.

De ductiliteit (vervormbaarheid), elektrische en thermische geleidbaarheid en lage reactiviteit maakt ‘Koper’ een cruciaal onderdeel van de elektrificatie.

Volgens Goldman Sachs gaat het gebruik van ‘Koper’ voor groene energie het komende decennium toenemen met 600% tot 900%.

Dat ziet er op een grafiek zo uit …

Kijken we naar de grondstof ‘Koper’ in dit groene verhaal, dan zien we dat niet de hoeveelheid ‘Koper’ in de grond een probleem is, het is vooral een probleem dat er een gebrek aan kapitaal is om de grondstof te delven.

Grondstoffen gaan traditioneel door wat we noemen ‘boom/bust’ cyclussen.

  • Vraag >  Aanbod = stijgende prijzen
  • Stijgende prijzen = meer kapitaal
  • Meer kapitaal = meer aanbod
  • Meer aanbod = dalende prijzen
  • Dalende prijzen = minder kapitaal
  • Minder kapitaal = Vraag > Aanbod

En zo begint de cyclus, die jaren tot decennia duurt, opnieuw.

Begin deze eeuw kwam ‘Koper’ in zo’n ‘boom’-periode terecht waarbij een hogere koperprijs voor steeds meer investeringen zorgde.

Waarna vanaf 2011 de ‘bust’-periode aanbrak door overaanbod en een dalende koperprijs tot gevolg.

De koperprijs bodemde in 2016 en zag tijdens de coronacrash nog eens een hertest van dit lage niveau.

Toch heeft dit de sector – voorlopig – nog niet terug aangezet om te investeren.

De ‘bust’-periode van 2011 tot 2020 ligt nog te vers in het geheugen.

Er zal, met andere woorden, een substantieel en duurzaam hogere koperprijs nodig zijn om de chequeboeken terug boven te halen.

Koper is een langetermijngrondstof

Traditioneel duurt het 2 à 3 jaar om een kopermijn te beginnen ontginnen, maar door alle ESG-normen die werden ingevoerd het afgelopen decennium, duurt het nu 2 à 3 jaar om een vergunning te krijgen.

Dit zorgt er niet alleen voor dat het (veel) langer duurt om een nieuwe kopermijn op te starten, het is ook veel duurder én de appetijt om eraan te beginnen is veel lager.

En alsof dat een probleem voor ‘Koper’ niet in de weg staat, dan is er nog Chili.

Wat Saoedi-Arabië is voor olie is Chili voor ‘Koper’.

Maar in Chili is er steeds minder ‘Koper’ te vinden.

Dalende ‘grades’ betekent dat er steeds meer gemijnd moet worden om dezelfde hoeveelheid ‘Koper’ te ontginnen.

Dit zorgt ervoor dat het ontginnen van ‘Koper’ (veel) duurder wordt.

Of met andere woorden, dat er een substantieel, duurzame hogere koperprijs nodig is.

Beleggen in koper juniors

Bij Value for Life: Grondstoffen zijn er momenteel 4 ‘Koper’ junior miners waarmee u levenslang kan beleggen in de opmars van deze noodzakelijke grondstof van de toekomst:

  • Kopergigant gesteund door befaamde mijnfamilie 
  • Goedkoop gewaardeerde, goed geleide junior kopermijn
  • Rijke koper asset met sterk exploratiepotentieel en goedkope productie
  • Junior exploratiebedrijf met sterke koper én goud reserves

Deze junior koper miners hebben het potentieel om in de komende boom-cyclus van ‘Koper’ tientallen, honderden tot zelfs duizenden procenten te stijgen.

De potentiële kopergigant Filo Mining heeft alvast het goede voorbeeld gegeven.

En staat sinds de opname in de selectielijst van Value for Life: Grondstoffen reeds +676% hoger.

En volgens onze analisten is het einde hier nog niet in zicht:

“Een finale exit door een overname zien we mogelijks al in laat ’23 of ’24. Dit project kunnen de grote grondstoffenspelers zoals BHP simpelweg NIET negeren.”.

Wilt u ook LEVENSLANG beleggen in de beste junior miners in koper, tin, nikkel, lithium, …

Lees ook:

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.