Beleggen
Beleggen

Het succes van Brookfield Corporation

Joeri 1 februari 2023

In onze blogs duiken we vaak in de uitspraken en acties van bekende waardebeleggers zoals Warren Buffett, Mohnish Pabrai en Benjamin Graham. Er valt immers veel te leren van de meest succesvolle beleggers ooit. Maar zij zijn niet de enigen waar we van kunnen leren. 

Brookfield Corporation (NYSE: BN) is een Canadese multinational, en het moederbedrijf van een van de grootste vermogensbeheerders van alternatieve activa; Brookfield Asset Management (NYSE: BAM).

Deze vermogensbeheerder investeert voornamelijk in vastgoed, infrastructuur, hernieuwbare energie, private equity en private credit. Haar klanten zijn voornamelijk institutionele beleggers zoals pensioenfondsen. Zij hebben vele miljarden die rendement op moeten leveren, en een beleggingshorizon van meerdere decennia. 

Brookfield heeft een uitzonderlijk sterk trackrecord. Ze zorgt voor hoge rendementen voor haar klanten, en beleggers in Brookfield zelf. Voor Brookfield werken dan ook de slimste (financieel) specialisten. 

We hebben vier punten verzameld die bijdragen aan het succes van Brookfield, welke ook toe te passen zijn voor particuliere beleggers. 

Houd het simpel

Beleg in activa van hoge kwaliteit, die eenvoudig te begrijpen zijn, en die een hoge Return on Equity opleveren.

Zoek continue naar manieren om de cashflows en de intrinsieke waarde te verhogen. 

Beleg in harde activa

Harde activa, zoals vastgoed en grondstoffen, zijn relatief waardevast. In tijden van economische groei of inflatie, of beiden, presteren deze activa vaak goed.

In die tijden stijgen de kosten meestal minder hard dan de omzet. Hierdoor zijn deze activa ook met de huidige hoge inflatie een goede belegging.

Het aanhouden van cash

Om Bruce Flatt, de CEO van Brookfield te citeren: “Het hebben van een cashpositie is nuttig. Cash doet er echter alleen toe, wanneer het er toe doet. En wanneer het er toe doet, doet het er echt toe.”

Maak kleine fouten

Naar verluidt moedigt Flatt zijn medewerkers aan om iedere dag een kleine fout te maken. Dit geeft namelijk aan dat ze constant zoeken naar waar de grens ligt.

Het maken van veel kleine fouten is veel beter dan het sporadisch maken van een hele grote fout. 

✅ 3 goedkoopste (value) aandelen voor 2023 [GRATIS Gids]

Lees ook:

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.